The Greatest Guide To Casino

You furthermore may admit that the settlement to obtain these messages isn’t essential as a ailment to acquire goods or expert services.

711 BV kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die kunnen worden aangerekend.

De interne diensten van 711 BV zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de inschrijvingen en de deelnames van de Spelers aan de spelen, het eventueel verzenden van nieuwsbrieven (indien en voor zover de Speler hiermee heeft ingestemd bij zijn inschrijving), of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder doorway brieven of e-mails fulfilled informatie of in het kader van het personaliseren van de Website en de goede werking van de spelen.

711 BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, achieved inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of de bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die uitgevoerd zijn naar het Spelersaccount bij 711 BV, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debet kaart.

De persoonlijke informatie van de Speler wordt opgeslagen op de servers van 711 BV. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

This movie is the most effective movies Scorsese has completed and when you like mafia films, You must insert this one particular on your assortment.

Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van het Gebruikersaccount, zoals beschreven in artikel 11, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt achieved het gebruiken van de Web site en de spelen.

De Speler is te allen tijde op de hoogte dat zijn speelgedrag gemonitord wordt doorway de medewerkers en Verantwoord Spelen afdeling van 711 BV en is op de hoogte dat 711 BV de zorgverplichting heeft om in te grijpen wanneer er indicaties zijn van overmatig gokgedrag en mogelijkheid tot kansspelverslaving.

De Speler verbindt zich ertoe om geen informatie te verzamelen over de Spelers of meer in het algemeen above alle derden die de Web-site 711.nl raadplegen;

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het saldo op zijn Gebruikersaccount geen desire opbrengt.

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van 711 BV en de Speler, ongeacht het medium.

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang judi raja slot88 de gebruikte betaalmethode, doorway de lender of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Indien de Speler de persoonlijke limieten verhoogt, krijgt de Speler een pop-up waarin de verhoging bevestigd moet worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *